Free songs
Arokem Su Arıtma ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. l SiteMap l
Arokem Su Arıtma ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul: 0216 394 80 70
 

Ters Osmoz (Revers Osmoz)

Revers Osmoz RO

Ters Osmoz, bir su arıtma teknolojisi yöntemidir. Hatta dünyada en son su arıtma teknolojilerden biridir. Ters Osmoz Su Arıtma Yöntemi’nin çalışma prensibi esas basittir. Arıtılmamış suya ozmotik basınç uygulayarak suyu ikiye ayırır:

1) Ürün Suyu
2) Atık Su
“Ürün Suyu” dediğimiz arıtılmış sudur. Atık Su ise arıtılan maddelerin cihazdan uzaklaştırılması için gereken bir parçadır. Ters Osmoz Membran Filtreleri, suyun basınç ve ısısına göre şebeke sularını yaklaşık %95-%97 oranında arıtabilmektedir. Aynı zamanda eski cihazların arıtamadığı maddeleri de arıtabilir, mesela kireç, demir, mangan, arsenik ya da mikroorganizma… Ters Osmoz yöntemini kullanan su arıtma cihazların diğer avantajı ise kullanıcı tarafından müdahale gerektirmez. Kullanıcı su aldıkça cihaz otomatik olarak tankı dolar ve atık su, giriş suyunu keser. Bu başarıdan dolayı ters osmoz teknolojisi her eve girmeyi başarmıştır.

Kullanıldığı Alanlar

Kuyu suları, deniz suyu ve geri kazanım, proses suların hazırlanması alanlarında kullanılmaktadır.

Yarı geçirgen membran kullanılarak, sudan reverse osmosis çözünmüş maddelerin arıtılması işlemidir. RO özellikle klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, iletkenliği yüksek kuyu sularında), suyun içindeki minerallerin %90 – 99.8 oranında giderimini sağlar. Su teknolojisindeki gelişme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

Çalışma Prensibi

Reverse Osmosis Sistemi, çapraz akış filtrasyon prensibine göre çalışır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara doğru itilir.

Membranlara doğru itilen ham suyun bir kısmı, yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karşı tarafına geçerken, besleme tarafında kalan konsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır.

RO Sistemi Su Üretim Verimi

Reverse Osmosis sistemlerinde su üretim verimi, arıtılmış su debisinin besleme suyu debisine oranını ifade eder. Dizayn değerleri, ham suyun tuzluluğuna göre (iletkenlik,TDS) belirlenir.

Örneğin, kuyu suyu RO sistemleri % 60-75 verime göre, deniz suyu sistemleri ise maksimum %30-40 verime göre dizayn edilir.

Reverse Osmoz (Ters Ozmos) İyon Giderimi

Örnek olarak alınmış olan Desal marka AG8040-F400 membranın, üretici firma tarafından verilen iyon giderim kapasiteleri aşağıdaki gibidir;
Reverse Ozmoz

Membranları Özellikleri

En yaygın kullanılan membran tipi TFC (İnce Film Kompozit)’dir. TFC membran poliamid veya polisülfon esaslı malzemelerden üretilmiştir.

Standart membran çapları 2.5”, 4.0” ve 8.0” tir. Standart membran boyu 40” ( 1 m )’ dir.

Membranlar 1 – 6 elemanlı yüksek basınca dayanımlı, paslanmaz çelik veya FRP kılıflar içine yerleştirilir.

Reverse Osmosis Sistemi Ekipmanları

  • Ham Su ve Temiz Su Depoları
  • Ham Su Besleme Pompası
  • Kimyasal Dozaj Üniteleri
  • Yüksek Basınç Pompası
  • Membran Modülleri (Membran ve Membran Kılıfları )
  • Otomatik ve Manuel Kontrol Vanaları
  • Alçak ve Yüksek Basınç Borulamaları
  • PLC Kontrollü Kumanda Panosu
  • Enstrümanlar (Basınç ve debi göstergeleri, iletkenlik, pH ve ORP analizörleri, alçak ve yüksek basınç şalterleri)
Su ve Atık Su Sistemleri İçin Teklif AlabilirsinizTeklif İste →