Free songs
Arokem Su Arıtma ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. l SiteMap l
Arokem Su Arıtma ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul: 0216 394 80 70
 

Su Yumuşatma

Tam Otomatik Su Yumuşatma Üniteleri

Su yumuşatma, suda sertliğe sebebiyet veren kalsiyum (Ca) ve magnezyum ( Mg ) iyonlarının sudan uzaklaştırılması işlemidir. Tam otomatik su yumuşatma cihazları, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının katyonik reçine yatağından geçirilerek sodyum iyonları ile yer değiştirmesi esasına dayanır. Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği giderilmiş olur. Kapasitesi dolan sodyum bazlı katyonik reçineler zaman, debi ve çıkış suyu sertlik değerine bağlı olarak tuzlu su ile rejenere (tazeleme) edilirler.


Sertlik
, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının iyon konsantrasyonlarına eşit olan bir parametredir. Bu iyonlar, suyun tabiatta doğal döngüsü içerisinde toprak ve kayaçlar ile temasında, akış veya depolandığı rezervuarlarda, temas ettiği tuz minerallerinin suda çözünmesi sonucunda su kaynaklarına geçerler. Sudaki sertlik, her türlü su iletim hatlarında ve ekipmanlarda bünyesindeki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çeşitli formlarda çökmesi sonucunda; ısı transfer hatlarında zamanla birikinti ve kireçtaşı oluşumuna, boru cidarlarında kesit daralması ve tıkanıklıklara, ısı transferinin azalması sonucunda enerji sarfiyatının artmasına ve krozyon gibi problemlere yol açar. Bu durum mevcut tesisat, iletim hatları ve kullanılan ekipmanların zarar görmesine, ekonomik kullanılabilirlik süresinin kısalmasına veya ekonomik açıdan telafisi çok zor olan problemlerin meydana gelmesine sebep olabilir. Sert sular, aynı zamanda sağlık açısından sakıncalı olmakla beraber, deterjan ve temizlik ürünlerinin de aşırı tüketilmesine neden olurlar.

 

 

Ham su analizinde aşağıdaki analiz formu kullanılmalıdır.

Kapasite: —- m3/saat/m/gün

Katyonlar: mgr/lt/ppm Ca Co3 cinsinden

Anyonlar: mgr/lt/ppm Ca Co3 cinsinden

Katyonlar Anyonlar
Ca (kalsiyum) HCO(bikarbonat)
Mg (magnezyum) CO(karbonat)
Na (sodyum) Cl (klorür)
K (potasyum) SO (sülfat)

Organik madde (KMnO4) :  mgr/lt
A.K.M : Askıda katı madde
T.D.S : Toplam çözünmüş madde
MN: Mangan : Toplam sertlik:  mgr/lt/ppm Ca Co3
Silis: (SiO2 )
İletgenlik : mc/cm

Reçine Tanklar

Reçine tanklar olarak Fiberglass / Katkılı Polipropilen, karbon çelik veya galvaniz kaplı tanklar kullanılmaktadır. Özellikle Fiberglass tanklar paslanma, korozyona karşı dayanıklılıkları ve kullanım ömrü uzunluğu avantajı açısından tercih edilmektedir.

FRP Filtre Tanklar

4-8 bar işletme, 10 bar test basıncına sahip %100 korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Tank iç yüzeyleri ısı ve kimyasallardan etkilenmez. Taşıma ve montaj kolaylığı, kontrol valfları ve yüzey borulamalı sistemlerde kolay uygulama yapılır.

Kontrol Ve Otomasyon Sistemi

Su yumuşatma cihazlarının kontrol mekanizmaları, vanalı manuel sistemlerden, tam otomatik kontrol valflerinden veya PLC kontrollü otomasyon ünitelerinden oluşmaktadır. Kontrol valfleri olarak Fleck, Sieta veya Autotrol marka valfler kullanılabilmektedir. Bu valfler zaman, debi ve çıkış suyu sertlik değerine bağlı olarak rejenerasyon işlemlerini yaparlar. PLC kontrollü otomasyon ünitelerinde pönomatik, hidrolik veya elektrik aktüatörlü vanalar kullanılarak rejenerasyon işlemi zamana, debiye veya çıkış suyu sertlik değerine göre yapılabilmektedir.

Tam Otomatik Tandem Yumuşatma Cihazları

Tandem (ikiz tip) su yumuşatma cihazları, 24 saat boyunca kesintisiz yumuşak su ihtiyacını karşılayan cihazlardır. Tandem tam otomatik yumuşatma cihazlarında, 2 adet tank bulunmakta olup tanklardan bir tanesi yedek beklerken, diğeri servise yumuşak su vermektedir. Kapasitesi dolan tank, rejenerasyon işlemine başlarken, yedek bekleyen tank otomatik olarak servise geçerek yumuşak su vermeye devam eder. Böylelikle kesintisiz bir yumuşak su elde edilmiş olur. Bu cihazlar özellikle sertliğin yüksek olduğu kuyu ve yüzey sularıyla, endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanları; Isıtma ve soğutma sistemleri, tekstil endüstrisi, seramik endüstrisi, endüstriyel mutfaklar, oteller vb.. olarak sıralanabilir.

Standart Özellikler

 • Polietilen tuz tanklar
 • Suyun üniform dağılmasını sağlayan lateral ve difüzör sistemi
 • 220 V veya 24 V çalışabilen kontrol valfleri veya yüzey borulama
 • Seçilen kontrol valfine göre rejenerasyon esnasında hatta su verme veya vermeme özelliği
 • Düşük enerji tüketimi
 • Gıda tüzüğüne göre uygun reçine kullanımı
 • Otomatik kontrol mekanizması (Zaman, Debi veya PLC)

Tam Otomatik Single Yumuşatma Cihazları

Tekli tip otomatik su yumuşatma cihazları evsel ve endüstriyel alanlar da yaygın olarak kullanılmakta olup, bir adet gövde ile bir adet kontrol valfından oluşmaktadır. Ham su içerisinde bulunan Ca ve Mg iyonları reçine kolonundan geçirilerek suyun sertliği alınır. Tekli tip sistemler özellikle iki depo arasında veya düşük sertlik-yüksek debili sistemlerde tercih edilmektedir. Otomasyon valfları veya PLC sayesinde ters yıkama işlemini herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Otomasyon valfları plastikten veya plastik-pirinç mamullerden oluşmaktadır.

Standart Özellikler

 • Polietilen tuz tankları
 • Suyun üniform dağılmasını sağlayan lateral ve difüzör sistemi
 • 220 V veya 24 V çalışabilen kontrol valfları veya yüzey borulama
 • Seçilen kontrol valfına göre rejenerasyon esnasında hatta su verme veya vermeme özelliği
 • Düşük enerji tüketimi
 • Gıda tüzüğüne göre uygun reçine kullanımı
 • Otomatik kontrol mekanizması (Zaman, Debi veya PLC)

 

Çalışma Prensibi: Suda sertliğe neden olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum ( Mg ) iyonlarının sudan uzaklaştırılması işlemidir.  Bu işlem kalsiyum ve magnezyum iyonlarının katyonik reçine yatağından geçirilerek sodyum iyonları ile yer değiştirmesi esasına dayanır. Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği giderilmiş olur. Kapasitesi dolan sodyum bazlı katyonik reçineler zaman, debi ve çıkış suyu sertlik değerine bağlı olarak tuzlu su ile rejenere edilirler.

Sert Suyun Verdiği Zararlar: Suya sertlik veren iyonlar ısı transfer yüzeylerine çökerek bir kışır tabakası oluşturur.  Bu tabaka ısı transferini engelleyerek gerekenden fazla enerji tüketimine neden olur. Ayrıca borularda kesit daralması nedeniyle önemli miktarda debi kayıpları da meydana gelir.
Tanklar: Büyük kapasiteli sistemlerde epoksi boyalı karbon çelik veya galvaniz kaplı sac kullanılmaktadır. Düşük kapasiteli sistemlerde ise FRP tank tercih edilmektedir.

Kontrol ve Otomasyon Sistemi: Su yumuşatma cihazlarının
kontrol mekanizmaları, vanalı manuel sistemlerden, tam otomatik kontrol valflerinden veya PLC kontrollü otomasyon ünitelerinden oluşmaktadır. Kontrol valfleri olarak Fleck, Sieta veya Autotrol marka valfler kullanılmakta olup, bu valfler zaman ve debi değerine bağlı olarak rejenerasyon işlemlerini yaparlar. PLC kontrollü otomasyon ünitelerinde ise pnömatik, hidrolik veya elektrik aktüatörlü vanalar kullanılarak rejenerasyon işlemi zamana ve debiye bağlı olarak yapılabilmektedir.

23

UYGULAMA ALANLARI
•  Buhar kazanı ve soğutma kulesi besi suyunun yumuşatılmasında
•  Endüstriyel proses sularının yumuşatılmasında
•  İçme ve kullanma sularında
•  Tarımsal sulamada

ÇİZİMLERİMİZ

Fancybox Image

Yanlış Kullanılan Yumuşatıcı Üniteleri

Fancybox Image

Doğru, Olması Gereken Yumuşatıcı Üniteleri

Fancybox Image

Kum Filtresi – Aktif Karbon Filtresi – Antrasit Filtresi

Fancybox Image
Su ve Atık Su Sistemleri İçin Teklif AlabilirsinizTeklif İste →